Projektbeskrivning

Limes Norrlandicus

Den biologiska norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus, går mellan södra Värmland i väst och Gästrikland i öst och utgör en klimatologisk gränszon som också anges som sydgräns för vissa nordliga arter och nordgräns för vissa sydliga arter. Pågående klimatförändringar kan antas påverka denna gräns och utbredningen hos arter som har sin nord- eller sydgräns längs denna. Detta är något som just nu undersöks av forskare på Stockholms universitet.

Greensway har under maj och september 2015, samt april och september 2016 jobbat i fält tillsammans med Stockholms universitet med att placera ut loggrar som mäter temperatur och luftfuktigheter på 210 olika punkter längs med Limes Norrlandicus, samt återbesökt punkterna för att ladda ner insamlat data och göra diverse mätningar av kringliggande skog. Projektledare vid Stockholms universitet är Kristoffer Hylander.