Projektbeskrivning

Målbilder kring miljöhänsyn

På uppdrag av Uppsala Akademiförvaltning gjorde Greensway under oktober och november en uppföljning av tagen miljöhänsyn vid ett antal slutavverkade trakter. En efterföljande utbildning ingick också i uppdraget, där vi återkopplade resultatet av den faktiska planeringen mot befintliga rutiner samt informerade om relevanta målbilder kring miljöhänsyn, med särskilt fokus på målbilder kring hänsyn till hänsynskrävande biotoper, kantzoner och kulturlämningar.