Naturvärdesbedömning

Greensway har beskrivit naturvärdena i ett urval av Sveaskogs frivilliga avsättningar i varierande skogstyper. Det hjälper företaget att kunna redovisa sina avsättningar och prioritera mellan olika avdelningar. Dessutom ger det en möjlighet för landskapsekologiska sammanställningar och avstämningar mot nationella strategier. Naturvärdesbedömningarna har gjorts enligt Sveaskogs egen metodik med provytesvisa mätningar och vi har för varje avdelning föreslagit skötsel och planering. Våra medarbetares erfarenhet om skogliga naturvärden och kunskap om skoglig ekologi har varit de viktigaste kompetenserna för oss i arbetet.

Projektet har pågått under maj till september under 2017 och det är den andra fältsäsongen i rad som vi gjort det här arbetet åt Sveaskog.