Projektbeskrivning

Naturvårdsstrategi

Under 2015 har Greensway hjälpt Holmen Skog i arbetet med att ta fram en ny naturvårdsstrategi. Projektet har omfattat såväl sammanställning av kunskapsläget och forskningen inom relevanta områden samt identifiering av förändringsbehov och centrala utvecklingsteman. Centrala delar i arbetet har varit effektiva naturvårdsåtgärder, uppföljningssystem, kompetensbehov samt kommunikationsmål.

Arbetet har utförts i nära samarbete med ansvariga för naturvårdsfrågor inom Holmen Skogs stab.