Projektbeskrivning

Rapport om contortatall

Under våren 2015 har Olof Widenfalk på Greensway jobbat med en riskbedömning och kunskapssammanställning om contortatall för Svenska FSC.

Riskbedömningen ska fungera som ett underlag i arbetet med den nya standard som nu arbetas fram. Analysen, som omfattar både ekologiska faktorer som spridningsrisk och skadegörare samt sociala faktorer som rennäring, visar att contorta-skogsbruk innebär förhöjd risk för de flesta aspekter. Studien understryker också att det vid fortsatt skogsbruk med contorta bör utvecklas systematiska uppföljningssystem för att i god tid avvärja okontrollerad självspridning men också att utveckla metoder för att effektivt avveckla contortabestånd om detta skulle anses nödvändigt.

Rapporten finns att läsa här.