Projektbeskrivning

Skyddszoner

Kan vi gynna både produktion och naturvärden genom plockhuggning i skyddszoner mot vatten? Ett exempel kan vara att ta ut gran och gynna löv. Ett annat att lämna bredare zoner men att tillåta ett hyggesfritt skogsbruk. Skogforsk kommer under 2014 och 2015 att leda ett multidiciplinärt forskningsprojekt som kommer att titta på detta, bla genom en omfattande inventering samt framskrivningar i simuleringsverktyget Heureka. Greensway ansvarar för naturvårdsdelen av projektet, både inventeringar och analyser.