Projektbeskrivning

Strategier för arthänsyn

Greensway har under november och december 2015 arbetat med ett projekt åt företagen Sydved och Vida Skog som handlar om att utveckla strategier för hänsyn till rödlistade arter i samband med skogsbruksåtgärder. Projektet består dels i att utforma planeringsrutiner med hänsyn till rödlistade arter samt att utforma fördjupade instruktioner för ett antal arter. Ett ytterligare moment består i att utveckla befintliga miljöhänsynsinstruktioner genom att beskriva nytta av och funktion hos olika typer av hänsyn.