Projektbeskrivning

Uppföljning av lämnad hänsyn

Lämnas rätt mängd hänsyn och är det rätt hänsyn som lämnas? Det vill Orsa besparingsskog ha svar på. För att beräkna hur mycket skog som finns att avverka varje år görs avverkningsberäkningar. I dessa beräkningar skattas att en viss andel skog lämnas som hänsyn vid varje avverkning. Under våren 2016 inventerar Greensway ett antal föryngringsavverkningar åt Orsa besparingsskog för att bedöma om deras andel naturhänsyn i avverkningsberäkningarna ligger på rätt nivå. Under arbetet inventeras avverkningarna och mängden över-/undervolym beräknas utifrån PEFC:s gällande och kommande krav (TD III och TD IV), samt utifrån de krav PEFC ställer.