Olof

/Olof Widenfalk

About Olof Widenfalk

Olof är VD för Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel och är ansvarig för våra Utredningar.